Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
The human nuclear exosome targeting complex is loaded onto newly synthesized RNA to direct early ribonucleolysis.

List of publications
written by our lab members