Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
DIS3 shapes the RNA polymerase II transcriptome in humans by degrading a variety of unwanted transcripts

List of publications
written by our lab members