Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  WydziaƂ Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Draft Genome Sequence of the Type Strain Sphingopyxis bauzanensis DSM 22271.

List of publications
written by our lab members