Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Comprehensive structural and substrate specificity classification of the Saccharomyces cerevisiae methyltransferome.

List of publications
written by our lab members