Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Two novel C-terminal frameshift mutations in the β-globin gene lead to rapid mRNA decay

List of publications
written by our lab members