Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Rbs1, a new protein implicated in RNA polymerase III biogenesis in yeast Saccharomyces cerevisiae.

List of publications
written by our lab members