Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Strategies for the structural analysis of multi-protein complexes: lessons from the 3D-Repertoire project.

List of publications
written by our lab members