Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  WydziaƂ Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
The eukaryotic RNA exosome: same scaffold but variable catalytic subunits.

List of publications
written by our lab members