Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
The non-canonical poly(A) polymerase FAM46C acts as an onco-suppressor in multiple myeloma

List of publications
written by our lab members