Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  WydziaƂ Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Open position

Latest news

Open position

Laboratory of RNA Biology and Functional Genomics led by Prof. Andrzej Dziembowski has open position.

More information you can find here: open position_TEAM