Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Mistargeted mitochondrial proteins activate a proteostatic response in the cytosol.

List of publications
written by our lab members