Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Project TEAM FNP POIR Andrzej Dziembowski

Eucaryotic RNA decay and processingProject TEAM FNP POIR Andrzej Dziembowski

PROJECT TITLE: Functional interactions of human proteins involved in post-transcriptional regulatory mechanism

TEAM:
Prof. dr hab Andrzej Dziembowski, PI
Anna Hojka-Osińska, PhD
Zbigniew Warkocki, PhD
Aleksander Chlebowski, lab technician
Salvador Alonso Martinez, PhD student
Karolina Wróbel, PhD student
Aleksandra Bilska, MSc student

Project funded by: