Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  WydziaƂ Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
5′ and 3′ modifications controlling RNA degradation: from safeguards to executioners.

List of publications
written by our lab members