Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Interaction profiling identifies the human nuclear exosome targeting complex.

List of publications
written by our lab members