Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Isolation and Characterization of Pseudomonas spp. Strains That Efficiently Decompose Sodium Dodecyl Sulfate

List of publications
written by our lab members