Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  WydziaƂ Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
A new strategy for gene targeting and functional proteomics using the DT40 cell line.

List of publications
written by our lab members