Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Human mitochondrial RNA decay mediated by PNPase-hSuv3 complex takes place in distinct foci.

List of publications
written by our lab members