Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
hUTP24 is essential for processing of the human rRNA precursor at site A1, but not at site A0.

List of publications
written by our lab members