Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  WydziaƂ Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Adaptation of Methanogenic Inocula to Anaerobic Digestion of Maize Silage.

List of publications
written by our lab members