Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Architecture and nucleic acids recognition mechanism of the THO complex, an mRNP assembly factor.

List of publications
written by our lab members