Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  WydziaƂ Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Comparative analysis of deep sequenced methanogenic communities: identification of microorganisms responsible for methane production.

List of publications
written by our lab members