Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  WydziaƂ Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Controlling the mitochondrial antisense – role of the SUV3-PNPase complex and its co-factor GRSF1 in mitochondrial RNA surveillance

List of publications
written by our lab members