Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Cytoplasmic RNA decay pathways – enzymes and mechanisms

List of publications
written by our lab members