Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  WydziaƂ Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Dedicated surveillance mechanism controls G-quadruplex forming non-coding RNAs in human mitochondria.

List of publications
written by our lab members