Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Draft Genome Sequence of the Type Strain Sphingopyxis witflariensis DSM 14551.

List of publications
written by our lab members