Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Genome Sequence of Flavor-Producing Yeast Saprochaete suaveolens NRRL Y-17571.

List of publications
written by our lab members