Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Genomic Analysis of γ-Hexachlorocyclohexane-Degrading Sphingopyxis lindanitolerans WS5A3p Strain in the Context of the Pangenome of Sphingopyxis.

List of publications
written by our lab members