Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Identification of protein partners in mycobacteria using a single-step affinity purification method.

List of publications
written by our lab members