Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Intrinsically disordered N-terminal domain of the Helicoverpa armigera Ultraspiracle stabilizes the dimeric form via a scorpion-like structure.

List of publications
written by our lab members