Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  WydziaƂ Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Mechanisms of RNA degradation by the eukaryotic exosome.

List of publications
written by our lab members