Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Mitochondrial double-stranded RNA triggers antiviral signalling in humans.

List of publications
written by our lab members