Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  WydziaƂ Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Proteins involved in the degradation of cytoplasmic mRNA in the major eukaryotic model systems.

List of publications
written by our lab members