Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  WydziaƂ Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
RNA decay machines: the exosome.

List of publications
written by our lab members