Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Sphingopyxis lindanitolerans sp. nov. strain WS5A3pT enriched from a pesticide disposal site.

List of publications
written by our lab members