Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  WydziaƂ Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Structural analysis of mtEXO mitochondrial RNA degradosome reveals tight coupling of nuclease and helicase components.

List of publications
written by our lab members