Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  WydziaƂ Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Structural and biochemical insights to the role of the CCR4-NOT complex and DDX6 ATPase in microRNA repression.

List of publications
written by our lab members