Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Structure of the yeast Pml1 splicing factor and its integration into the RES complex.

List of publications
written by our lab members