Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  WydziaƂ Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Terminal nucleotidyl transferases (TENTs) in mammalian RNA metabolism.

List of publications
written by our lab members