Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  WydziaƂ Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
The human core exosome interacts with differentially localized processive RNases: hDIS3 and hDIS3L.

List of publications
written by our lab members