Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
The yeast THO complex forms a 5-subunit assembly that directly interacts with active chromatin.

List of publications
written by our lab members