Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
The RNA exosome complex central channel controls both exonuclease and endonuclease Dis3 activities in vivo and in vitro.

List of publications
written by our lab members