Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
PlasFlow: predicting plasmid sequences in metagenomic data using genome signatures

List of publications
written by our lab members